Opleiding Kynologisch Instructeur Kynotrain 2023 Arnhem

Kynotrain instructeursopleiding geaccrediteerd door Raad van Beheer.

Je kunt nu ook je instructeursopleiding volgen bij Kynotrain. Kynotrain kiest ervoor de opleiding te plannen in samenwerking met KC’s. In samenwerking met de KC Arnhem start er in  2023 een nieuwe opleiding tot kynologisch instructeur.

Visie
Kynotrain kiest voor een geheel eigen aanpak. Wij zien de begeleider van de hond als primaire cursist. Ook bereiden wij de aspirant instructeur voor op zijn/haar ontwikkeling na de opleiding. Naast de standaard theoretische kennis die overal opgedaan moet worden, gaan we tijdens de opleiding ook heel nadrukkelijk in op het zoeken, lezen en door-vertalen naar de praktijk van relevante nieuwe literatuur.

Praktijk
Daarnaast kiest Kynotrain heel duidelijk voor de stelling dat het vak van instructeur wezenlijk verschilt met het vak van trainer. Als instructeur ben je niet verantwoordelijk voor de training en/of de opvoeding van de hond, je bent verantwoordelijk voor het geven van instructie, begeleiding en coaching aan de begeleider. Deze zal op het veld de begeleiding ontvangen zodat hij dit thuis met zijn of haar hond uit kan voeren, in die situaties die voor elke individuele combinatie van belang zijn. In de praktijklessen wordt – aan de hand van vooraf vastgestelde oefeningen én op basis van situaties die gewoon plaatsvinden – hier enorm veel aandacht aan besteed.

In eerste instantie leer je hiervoor het geven van instructie, als je dit beheerst gaan we over richting het coachen waarin je de cursist zelf leert nadenken over hoe hij of zij oplossingen kan bedenken en eventueel onderzoeken.

De opleiding
De opleiding bestaat uit één deel: de gehele opleiding. De belangrijkste reden hiervoor is dat wij de nadruk willen leggen op de combinatie theorie en praktijk. Wij zijn van mening dat een goede instructeur de theorie direct in de praktijk kan vertalen en toepassen. Daarom worden de lessen van de opleiding ook 1 x per drie weken gegeven. Dat geeft de aspirant instructeur de gelegenheid met de geleerde informatie daadwerkelijk in de praktijk te leren omgaan. Hiervoor zal ook huiswerk gegeven worden.

Theorie
Tijdens de theorielessen wordt ingegaan op:

 • de ontwikkeling van puppy’s;
 • de theorie van de gedragsleer;
 • raskenmerken en de verschillen hierin;
 • leerstijlen en voorkeuren van zowel honden als begeleiders;
 • het verschil tussen opvoeding van honden en training van honden;
 • het verschil tussen aanleren en afleren;
 • medische zaken en EHBO;
 • hulpmiddelen die ingezet kunnen worden (waarvan sommige niet altijd gewenst zijn)
 • veiligheid op het veld.

Praktijk
Tijdens de praktijklessen wordt ingegaan op:

 • de opbouw van de oefeningen volgens de instructiewijze;
 • de opbouw van de oefeningen volgens de coaching manier;
 • de opbouw van een les;
 • de opbouw van een cursus;
 • het lesgeven aan individuele cursisten binnen een groep;
 • het lesgeven aan groepen;
 • dynamiek binnen groepen;
 • het testen van karaktereigenschappen;
 • en uiteraard het lesgeven binnen verschillende leeftijdscategorieën.

Stage
De verspreiding van de lessen betekent ook dat men tijdens de opleiding al kan beginnen met het lopen van stage. De stage duurt minimaal 60 uur in totaal. Dit kan worden verdeeld in 40 uur echte stage en 20 uur huiswerkopdrachten en dergelijke. De stage mag gedaan worden bij iedere hondenschool in Nederland. Onze voorkeur gaat uit naar stages bij erkende kynologisch instructeurs.

Examen
Het examen van de opleiding bestaat uit drie delen: Het theoretisch deel met door de Raad van Beheer aangeleverde vragen, een praktijkexamen volgens de richtlijnen van de Raad van Beheer en een stageverslag met een aantal vooraf bepaalde vragen.

Opzet
De opleiding tot Kynologisch Instructeur van Kynotrain is opgezet om in samenwerking met Kynologenverenigingen gegeven te worden. In onze gedachte kunnen dan aspirant instructeurs van verschillende verenigingen bij de organiserende vereniging hun opleiding volgen.

Het minimaal aantal deelnemers is 16, het maximaal aantal deelnemers is 30. (Afhankelijk van de grootte van de locatie kan dit aantal minder zijn).

Aantal lessen
Het aantal lessen dat je krijgt aangeboden is 17 en een theorie en praktijkexamen. Het theorie-examen vindt plaats op de laatste dag praktijkles.

Docenten
De lessen worden gegeven door verschillende docenten. Iedere docent is door de Raad van Beheer als gekwalificeerd beoordeeld.

Kosten
De kosten voor 17 lessen en een praktijk en theorie-examen bedragen € 1.550 (incl. BTW). Aan boeken en leermiddelen ben je nog ongeveer € 50,- kwijt. Koffie thee en lunch zijn op de locatie tegen betaling verkrijgbaar.

(De verhoogde prijs t.o.v. eerder opleidingen heeft te maken met de uitbreiding van het aantal lessen en het aantal docenten tijdens de praktijklessen. Op basis van nauwkeurige evaluatie zijn we tot een nieuw en uitgebreider programma gekomen).

Inschrijven
De opleiding is open voor iedereen die deze wil volgen. De lessen vinden in principe 1 x per drie weken plaats op een zaterdag of een zondag. Hier is voor gekozen om al snel tijdens het stage lopen, ervaringen te kunnen opdoen met het geleerde.

Onder voorbehoud van verdere ontwikkelingen rondom het Coronavirus zijn dit de data waarop nu de lessen van de instructeursopleiding zijn gepland:

Data

Ongeveer twee weken voorafgaand aan de start van de opleiding krijgen jullie de definitieve uitnodiging voor de eerste les.

Naar inschrijven

Voor meer informatie kun je contact opnemen via info@kynotrain.nl

Inschrijven Instructeursopleiding Arnhem 2023

Data KIO Arnhem 2023-2024

2023

 • Zondag 5 maart 2023
 • Zaterdag 1 april 2023
 • Zondag 30 april 2023
 • Zondag 14 mei 2023
 • Zondag 18 juni 2023
 • Zondag 3 september 2023
 • Zondag 1 oktober 2023
 • Zondag 29 oktober 2023
 • Zondag 19 november 2023
 • Zondag 17 december 2023

2024

 • Zondag 7 januari 2024
 • Zondag 4 februari 2024
 • Zondag 25 februari 2024
 • Zondag 17 maart 2024
 • Zondag 7 april 2024
 • Zondag 21 april 2024
 • Zondag 26 mei 2024
 • Zondag 9 juni 2024