Home - Nascholingen/Workshops - VIP

Kynologisch Instructeur VIP

Workshop “Zelf kijken, zelf denken en zelf handelen”

Het belang

Bijtincidenten door honden komen op geregelde basis in het nieuws. Jaarlijks behandelen eerste hulp en huisartsen mensen die gebeten zijn. Ook honden worden veelvuldig bij de dierenarts behandeld na een bijtincident. Honden overlijden zelfs regelmatig als gevolg van een aanval. De politiek en maatschappij roepen al jaren om gerichte actie. Het voorkomen van bijtincidenten is van groot belang voor mensen, honden én de openbare veiligheid. Om deze reden hebben de door de Raad van Beheer erkende opleiders voor Kynologisch Instructeur de handen ineengeslagen.

Kynologisch Instructeur VIP

De opleiding tot Kynologisch Instructeur VIP (veiligheid, interventie & preventie) bestaat uit 11 lesdagen. Deze lesdagen zijn los te volgen als nascholing en worden verspreid aangeboden door de erkende opleidingsinstituten. De reeds gediplomeerde Kynologisch Instructeur die deze opleiding voltooit, is gespecialiseerd in preventie en begeleiding van honden met een verhoogd risico op bijtincidenten. Kynologisch Instructeurs VIP kunnen na deze opleiding eigenaren leren om hun hond op een veilige en verantwoorde manier te houden. Bovendien kunnen zij vraagbaak zijn voor gemeentes en andere overheidsinstellingen over gedrag, training en risico’s van honden. Zij kunnen verantwoord ondersteuning bieden aan gedragstherapeuten, bijvoorbeeld in geval van bijtincidenten.

Rol van de Raad van Beheer

De commissie voor Kynologisch Instructeur heeft de nascholingen van de opleidingsinstituten afzonderlijk geaccrediteerd voor nascholingspunten. Bij het verstrekken van nascholingspunten houdt de commissie voor Kynologisch Instructeur rekening met de achtergrondopleiding en ervaring van de docenten van de erkende opleidingsinstituten die het onderwijs verstrekken. De commissie voor Kynologisch Instructeur heeft tevens de eindtermen van de opleiding tot Kynologisch Instructeur VIP goedgekeurd. Wanneer Kynologisch Instructeurs, reeds geaccrediteerd door de Raad van Beheer, voldoen aan de nascholingseisen zullen zij vermeld worden op de website van de Raad van Beheer als Kynologisch Instructeur VIP.

Op de website van de Raad van beheer vindt je over het hele nascholings/opleidingstraject meer info. Ook over de workshops van de andere opleiders.

Overzicht opleiding Kynologisch Instructeur VIP (houdenvanhonden.nl)

Bijdrage Kynotrain:

Workshop “Zelf kijken, zelf denken en zelf handelen”

In het kader van de opleiding tot VIP-instructeur verzorgt Kynotrain de module “Zelf kijken, zelf denken en zelf handelen”. In deze tweedaagse module leer je hoe je je cursisten zelf kunt laten kijken wanneer ze actie moeten ondernemen. Dit doen we o.a. door het invullen van een eigen “signaleringsplan” of “escalatie preventie actieplan” voor de honden waarmee de eigenaar kan aangeven hoe de spanning oploopt en wat het gedrag is bij de oplopende spanning. Uiteraard wordt er dan ook gekeken naar het beste moment van het doen van een interventie.

Tijdens de eerste dag gaan we in op de theorie, de tweede dag gaan we dit in de praktijk oefenen.

Voor de eerste dag geldt een minimum aantal van 15 deelnemers, het maximum is 20. De kosten bedragen € 125,- exclusief BTW.

Datum: 24 maart 2024

Voor de tweede lesdag hebben we een minimum van 8 deelnemers en een maximum van 10. De kosten hiervoor bedragen € 250,- exclusief BTW.

Datum: 12 mei 2024

Locatie: Terrein HSVA in Amersfoort.

De Raad van Beheer geeft deze tweedaagse workshop 30 accreditatiepunten.