Home - Hulphonden

Kynotrain Psychosociale Hulphondentraining- en Begeleiding.

Voor jou en je hond samen!

Er is inmiddels uitgebreid bekend hoe psychosociale hulphonden kunnen bijdragen aan een prettiger leven van veteranen met Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) en eventueel de complexe vorm hiervan(cPTSS). Wat steeds meer bekend wordt is dat de psychosociale hulphond ook niet-veteranen op eenzelfde manier kan bijstaan. En zelfs dat het niet alleen hoeft te gaan om PTSS of cPTSS. Ook kunnen de honden een enorme bijdrage leveren aan verbetering van de kwaliteit van leven bij mensen met angst en stemmingsstoornissen (b.v. depressie en straatvrees), bij mensen met een eetstoornis, bij mensen met een autisme spectrum stoornis, bij mensen met een licht verstandelijke beperking en ook als er van meerdere psychiatrische diagnoses sprake is (comorbiditeit).

Inzet psychosociale hulphond

Psychosociale hulphonden kunnen ingezet worden bij verschillende hulpvragen. Soms moeten ze een dissociatie voorkomen of iemand hier in een vroeg stadium uithalen. Soms moeten ze de begeleider in een eerste fase waarschuwen voor nachtmerries. Soms moeten ze steun bieden in spannende situaties. Soms moeten ze troosten. Soms moeten ze aangeven dat spanning bij de geleider oploopt voordat de geleider dat zelf beseft. Dit betekent dat we samen met de geleider zoeken naar die manieren waarop de hond ingezet kan worden.

Voor wie

Kynotrain richt zich op de mensen die zelf een hond willen opleiden tot een hulphond voor zichzelf. Wij begeleiden en coachen als hulphondeninstructeurs dit hele proces. Dit kan vanaf het moment dat men hier een puppy voor aanschaft maar ook als er op een andere manier aan een hond gekomen wordt. Indien gewenst kunnen wij ook helpen bij het selecteren van een geschikte hond.

Hierbij werken wij aan:

 • Binding en hechting
 • Indien nodig socialisatie en gewenning aan plekken waar de hond mee naar toe moet
 • Indien nodig het begeleiden in de puberteit
 • In overleg vaststellen van de gewenste taken
 • Het trainen van de gewenste taken
 • Samen uitzoeken wat de levensbehoeftes van de hond zijn (naast eten, drinken enz…)
 • Samen zorgen dat hond ook hond mag zijn

Doelgroep:

 • Jongeren en volwassenen met o.a. PTSS, ASS, angst en/of stemmingsstoornissen, eetstoornissen en andere vormen van psychosociale problematiek waarbij een hulphond ingezet kan worden
 • Mensen met bepaalde vormen van FNS en conversiestoornissen
 • Mensen met LVB (licht verstandelijke beperking)
 • Mensen met NAH (niet aangeboren hersenletsel)

Algemeen doel:

Hulpvrager en hond vormen een team om moeilijke momenten in het leven te verlichten en zo meer zelfstandigheid en zelfvertrouwen op te bouwen en zo de kwaliteit van leven te verbeteren.

Intake

Wij werken altijd met een intakegesprek. In dat gesprek komen de volgende zaken aan de orde:

 • De hulpvraag
 • De woonsituatie
 • Een eventuele back-up in geval dat het even niet mogelijk is zelf voor de hond te zorgen
 • De veiligheid voor de hond (in sommige gevallen is een hulphond niet mogelijk)
 • Uitleg over het proces en beantwoorden van vragen
 • Maken van de eerste afspraken

Een intake gesprek gaat via Zoom of, wanneer je dat prettiger vindt, per telefoon en kost € 85,- incl. BTW.

Pasje

Vanaf het moment dat het proces start krijgt de cliënt een gepersonaliseerd pasje voor de hulphond in opleiding en in overleg kan een hesje aangeschaft worden waarop vermeld staat dat het gaat om een hulphond in opleiding en waarop het logo van Kynotrain psychosociale hulphonden staat.

Wie zijn wij:

Wij zijn een team van instructeurs dat naast hun werk als instructeur ook ruime ervaring heeft met het werken als professional met de doelgroep zoals die hierboven beschreven is. Op deze manier wordt de therapeutische waarde van de hond met de trainingskant voor de honden samengevoegd tot een sluitend geheel.

Voor meer informatie kun je altijd contact opnemen via info@kynotrain.nl of Peter Beekman, 0612305883

Deelnemers onder de 18 jaar

Ook deelnemers onder de 18 jaar zijn van harte welkom. Wel is het belangrijk dat wij alleen les komen geven indien er een ouder of verzorger van 18 jaar of ouder aanwezig is tijdens de lessen.

Christine en Dobby

Nadat Dobby niet happy leek in zijn functie als hulphond kwam ik bij Kynotrain terecht met de vraag of Peter me kon helpen.

Dobby funtioneerde niet meer goed als hulphond en leek niet gelukkig.

Al gauw had Peter door wat er aan de hand was en konden we aan de kern werken.

Dobby en ik begonnen binnen enkele weken (bijna dagen) een echte band op te bouwen, (die bleken we dus eerder nog niet gehad te hebben) waarna we pas echt een team konden gaan vormen. Hoe sterker onze band werd, hoe zekerder Dobby zich ging voelen en hoe liever hij me wilde ondersteunen.

Nu werkt Dobby voor me omdat hij het graag wil en omdat hij in balans is, niet omdat hij moet werken.

Dobby en ik zijn dankzij Kynotrain maatjes voor het leven en groeien nog dagelijks.

We hebben allebei meer zelfvertrouwen