Home - Hondenscholen - Hondenschool Utrecht-Oost

Hondenschool Utrecht-Oost

Een puppy groeit en ontwikkelt zich en met jouw hulp kan dat in de richting die je zelf voor ogen hebt..

Ontwikkeling

Een puppy zit midden in zijn ontwikkeling. Deze bestaat uit een aantal fases. Op de cursus word je begeleid in de aanpak die in die fases de meeste prioriteit heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan socialisatiefase, angstfase en puberteit. Hiernaast moet de pup leren generaliseren zodat hij in alle situaties met de wereld op een vrolijke blije manier leert omgaan. De pup moet echter ook leren differentiëren zodat hij exact leert wat je met verschillende gebaren, woorden en intonaties bedoelt. Hij moet vertrouwen in je gaan krijgen en natuurlijk moet jij vertrouwen in hem gaan krijgen. Hij moet zich ook gaan leren beheersen zodat hij bijvoorbeeld niet zomaar uit de auto springt of de etensbak uit je handen graait.

Privébegeleiding

Bij Kynotrain Hondenschool Utrechtse Heuvelrug werken we alleen nog met privébegeleiding aan huis. De lessen kunnen ingepland worden volgens afspraak. De voordelen hiervan zijn dat de cursus volledig wordt aangepast aan de wensen en behoeften van de eigenaar en de hond. Uiteraard ligt de nadruk op opvoeding en het creëren van een geweldige band. Ook wordt aandacht besteed aan de socialisatiebehoeftes en de wijze waarop die in de thuissituatie uitgevoerd kunnen worden. Eenmaal per week is hiervoor absoluut niet voldoende en op deze wijze kun je in je eigen praktijksituatie leren hoe je dit het beste kunt doen. Ook probleempjes in de thuissituatie kunnen sneller gesignaleerd worden waardoor er effectiever aandacht aan besteed kan worden. Ook is het mogelijk om met het hele gezin betrokken te worden bij de cursus.

Nadruk

De nadruk vaan de cursus ligt op de opvoeding, de socialisatie en de ontwikkelingsbehoeftes van de pup. Hierbij wordt jou geleerd hoe jouw hond leert zodat je inzicht krijgt in hoe je in verschillende situaties het gedrag van je hond op een positieve manier kunt sturen. Ook als de instructeur er niet bij is.

Praktijksituaties

De nadruk vaan de cursus ligt op de opvoeding, de In de privébegeleiding is onze ervaring dat er extra aandacht besteed kan worden aan zaken die in de thuissituatie een rol gingen spelen. Dit hoeft niet te gelden voor iedere hond. Iedere hond is immers anders. Voorbeelden zijn onder andere:
Een pup heeft een slechte ervaring met het paard van de eigenaar, we hebben gewerkt aan het overwinnen van de hierdoor ontstane angst. Een pup kan het niet weerstaan om met fietsers mee te lopen en te verdwijnen. Een pup was oud genoeg om in de auto te springen maar kon dit niet. We hebben gezocht hoe we hem dit konden leren. Een wat oudere pup begon agressie te ontwikkelen naar andere honden in de buurt. Een eigenaar durfde de pup absoluut niet los te laten in het bos. We hebben gewerkt aan het vertrouwen hierin. Een pup ontdekte dat hij op de salontafel kon springen en daar ook van de chips mee kon eten. We hebben dit ter plekke om kunnen zetten. Een pup vertoonde snel angst en was erg onzeker buiten, we hebben aan haar zelfvertrouwen gewerkt en het vertrouwen in de eigenaar. Een pup begon agressie te ontwikkelen bij de voerbak, we konden dit in de praktijk in de thuissituatie ombuigen.
Zo zijn er nog veel meer voorbeelden voorhanden die kunnen liggen in heel kleine dingen waar echter wel snel aandacht aan gegeven moet worden. Dit kan het beste in de situatie waarin het optreedt.

Huiswerk

Na iedere les wordt een lijst gemaakt met huiswerk gericht op de oefeningen die gedaan moeten worden en de aandacht die aan bepaalde zaken gegeven moet worden. Deze lijst is niet standaard. Die wordt gemaakt op basis van de aandachtspunten van jouw hond in de tijd tot de volgende les.

Locatie

De cursus vindt plaats bij jou thuis. De lessen worden gepland op afspraak. Voor de groepslessen kun je onderaan de pagina meer informatie vinden.

Info

Voor meer info of een proefles, neem contact op met 06 12305883

Kosten

De kosten voor een cursus bedragen Euro 250,- voor tenminste 6 lessen. Vooraf wordt samen met jou een doelstelling bepaald. Als deze na zes lessen niet is gehaald gaan we door zonder extra kosten. Soms loopt dit op tot 8-9 lessen. Voorwaarde hierbij is wel dat de eigenaar zich houdt aan het opgegeven huiswerk.

Tot Slot

Het is belangrijk dat je je realiseert dat jullie op cursus zijn. Jullie moeten leren op de meest optimale manier met de hond om te gaan.

JustDogs Veenendaal voor groepslessen

Bij JustDogs in Veenendaal bieden wij puppy-cursussen voor jou en je nieuwe hond. Hier krijg je les van een opgeleide instructeur die gericht op de persoonlijkheid van jou hond en jij zelf te werk gaat.

Het is ons doel jou handvaten mee te geven die de rest van je hond zijn leven van pas zullen komen. Dit doen wij door je te leren wat de hond denkt en voelt, en hoe je dit op een positieve manier in kunt zetten.

In de les leer je jouw hond hun aandacht te krijgen, zitten en liggen. Ook worden belangrijke oefeningen zoals komen, blijven en rustig aan de lijn lopen behandeld. Tot slot leer je handige technieken die het leren positief houden.

Op onze binnen en buiten locatie kan uw pup in een veilige en rustige omgeving groeien.

Uw hond leren leren en leren kennen is ons motto.

Elke woensdag avond van 18:30 – 19:30 & 19:45 – 20:45

Groepen van maximaal 4 pups en eigenaren per les.

Kruisboog 45, industrieterrein De Faktorij, 3905 TE Veenendaal

Tarief – €175,- voor 5 lessen

Wilt u een afspraak maken of meer informatie

Bel of whatsapp naar: 0652861220

Mail naar: JustDogsVeenendaal.official@gmail.com

Contact

Kynotrain Nederland

Bosbes 6

3903 EL Veenendaal

06 123 05 883

info@kynotrain.nl

JustDogs Veenendaal

Kruisboog 45, industrieterrein De Faktorij, 3905 TE Veenendaal

0652861220

Just Dogs Veenendaal

Puppyspeellessen

Voor de socialisatie en gewoon het plezier hebben leer je hier hoe je puppy speelt, wat zijn speelstijl is en met welke honden op het uitlaatterrein je je puppy kunt laten spelen. Het is namelijk enorm belangrijk dat je puppy met het spelen positieve ervaringen opdoet. Dat hij niet onder de voet wordt gelopen, niet achterna gezeten wordt op een bedreigende manier en dat hij mag leren plezier te hebben. Dit doen we in kleine groepjes kost € 15,- per keer. Dit is alleen voor jonge puppy’s tot 5 maanden oud.