Welkom bij Kynotrain

Wij zijn gespecialiseerd in het opvoeden van honden, het trainen van psychosociale
hulphonden, het opleiden en het nascholen van instructeurs en wij werken volgens de
allerlaatste wetenschappelijk onderbouwde methodes.

Psychosociale Hulphonden

Kynotrain helpt mensen met psychosociale problemen in het opleiden van hun hond tot psychosociale hulphond zodat het leven een stuk leefbaarder kan worden.

Opleidingen

Kynotrain is een opleidingsinstituut voor instructeurs. Het gaat hierbij om de opleiding tot psychosociale hulphondeninstructeur en de opleiding tot kynologisch instructeur-coach.

Workshops & Nascholingen

Kynotrain verzorgt verschillende workshops en nascholingen voor instructeurs. Ze zijn allemaal geaccrediteerd door de Raad van Beheer op Kynologisch gebied

Hondenscholen

Ook voor de opvoeding van je hond kun je terecht bij Kynotrain. Op dit moment hebben we twee hondenscholen waar je met je puppy vanaf 8 weken terecht kunt. Ook pubers zijn overigens van harte welkom.