Opleiding Kynologisch Instructeur Kynotrain 2020

Kynotrain instructeursopleiding geaccrediteerd door Raad van Beheer.

Visie
Kynotrain kiest voor een geheel eigen aanpak. Wij zien de begeleider van de hond als primaire cursist. Ook bereiden wij de aspirant instructeur voor op zijn/haar ontwikkeling na de opleiding. Naast de standaard theoretische kennis die overal opgedaan moet worden, gaan we tijdens de opleiding ook heel nadrukkelijk in op het zoeken, lezen en door-vertalen naar de praktijk van relevante nieuwe literatuur.

Praktijk
Daarnaast kiest Kynotrain heel duidelijk voor de stelling dat het instructeurschap wezenlijk verschilt met het vak van trainer. Als instructeur ben je niet verantwoordelijk voor de training en/of de opvoeding van de hond, je bent verantwoordelijk voor het geven van instructie, begeleiding en coaching aan de begeleider. Deze zal op het veld de begeleiding ontvangen zodat hij dit thuis met zijn of haar hond uit kan voeren, in die situaties die voor elke individuele combinatie van belang zijn. In de praktijklessen wordt – aan de hand van vooraf vastgestelde oefeningen én op basis van situaties die gewoon plaatsvinden – hier enorm veel aandacht aan besteed.

De opleiding
De opleiding bestaat uit één deel: de gehele opleiding. De belangrijkste reden hiervoor is dat wij de nadruk willen leggen op de combinatie theorie en praktijk. Wij zijn van mening dat een goede instructeur de theorie direct in de praktijk kan vertalen en toepassen. Daarom worden de lessen van de opleiding ook 1 x per maand gegeven. Dat geeft de aspirant instructeur de gelegenheid met de geleerde informatie daadwerkelijk in de praktijk te leren omgaan. Hiervoor zal ook huiswerk gegeven worden.

Theorie
Tijdens de theorielessen wordt ingegaan op:
⦁ de ontwikkeling van puppy’s;
⦁ de theorie van de gedragsleer;
⦁ raskenmerken en de verschillen hierin;
⦁ leerstijlen en voorkeuren van zowel honden als begeleiders;
⦁ het verschil tussen opvoeding van honden en training van honden;
⦁ het verschil tussen aanleren en afleren;
⦁ medische zaken en EHBO;
⦁ veiligheid op het veld.

Praktijk
Tijdens de praktijklessen wordt ingegaan op:
⦁ de opbouw van de oefeningen;
⦁ de opbouw van een les;
⦁ de opbouw van een cursus;
⦁ het lesgeven aan individuele cursisten binnen een groep;
⦁ het lesgeven aan groepen;
⦁ dynamiek binnen groepen;
⦁ het testen van karaktereigenschappen.

Stage
De verspreiding van de lessen betekent ook dat men tijdens de opleiding al kan beginnen met het lopen van stage. De stage duurt minimaal drie maanden met twee lesuren in de week. De stage mag alleen gedaan worden onder auspiciën van een gecertificeerd Kynologisch Instructeur. Deze zijn te vinden op de site van de Raad van Beheer. In de onderstaande cursus zijn er stagebegeleiders aanwezig bij de KC Arnhem.

Examen
Het examen van de opleiding bestaat uit drie delen: Het theoretisch deel met door de Raad van Beheer aangeleverde vragen, een praktijkexamen volgens de richtlijnen van de Raad van Beheer en een stageverslag met een drietal vooraf bepaalde vragen.
De opleiding tot Kynologisch Instructeur van Kynotrain is opgezet om in samenwerking met Kynologenverenigingen gegeven te worden. In onze gedachte kunnen dan aspirant instructeurs van verschillende verenigingen bij de organiserende vereniging hun opleiding volgen.

Docenten
De lessen worden gegeven door verschillende docenten. Iedere docent is door de Raad van Beheer als gekwalificeerd beoordeeld.

Inschrijven
De opleiding is open voor iedereen die deze wil volgen. De lessen vinden in principe 1 x per maand plaats op een zaterdag of een zondag. Hier is voor gekozen om al snel tijdens het stage lopen, ervaringen te kunnen opdoen met het geleerde.

Onder voorbehoud van verdere ontwikkelingen rondom het Coronavirus zijn dit de data waarop nu de lessen van de instructeursopleiding zijn gepland.

Zoals jullie zullen zien zijn dit allemaal zaterdagen. Dit heeft te maken met de mogelijkheden die de vereniging heeft de anderhalve meter regel te waarborgen. Op zondagen worden ook andere lessen gegeven en is de kantine niet zo vrij als op de zaterdagen.

Ongeveer twee weken voorafgaand aan de start van de opleiding krijgen jullie de definitieve uitnodiging voor de eerste les.

Het examen zal dan in overleg met jullie gepland gaan worden. Waarschijnlijk begin september.

Bekijk hier de data voor de lessen

Voor meer informatie kun je contact opnemen via info@kynotrain.nl